Kultūros projektų finansavimo konkursas

Alytaus rajono savivaldybė skelbia Kultūros projektų finansavimo konkursą.

Pranešame, kad Alytaus rajono savivaldybė nuo š. m. vasario 7 d. iki vasario 28 d. (imtinai) priima paraiškas Kultūros projektams finansuoti.

Parama skiriama projektams, tenkinantiems Alytaus rajono gyventojų poreikius kultūros srityje:

– meno mėgėjų kolektyvų dalyvavimui regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;

– meno mėgėjų kolektyvų ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimui;

– etninių tradicijų ugdymui;

– meninės kūrybos renginiams;

– tradicinių renginių įgyvendinimui, valstybinių, kalendorinių švenčių, reikšmingų sukakčių ir kt. įsimintinų datų paminėjimui;

– kultūros ir meno paslaugų sklaidai Alytaus rajone;

– leidybai.

Paraiškas gali teikti biudžetinės (valstybinės ir savivaldybės) kultūros, švietimo įstaigos, viešosios įstaigos, individualios įmonės, meno kolektyvai, nevyriausybinės organizacijos (kūrybinės sąjungos, asociacijos, draugijos), fiziniai asmenys.

Paraiškos formą, konkurso nuostatus, atsiskaitymo formas rasite savivaldybės tinklalapio www.arsa.lt skyriuje Veikla → Veiklos sritys → Kultūra → Kultūros projektų finansavimas.

Paraiškos priimamos adresu: Alytaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyrius, Pulko g. 21, 60235 Alytus. Telefonas pasiteirauti (8 315) 69 005.

Pivašiūnų amatų centre veikia kūrybos darbų parodos

Vasario 5 – kovo 5 dienomis duris lankytojams atvėrė dvi parodos. Tai aloviškės, amatininkės Danutės Janukaitienės rankdarbių paroda, kurioje eksponuojami nėrimo vašeliu, mezgimo virbalais, pynimo iš vytelių ir kt. darbai. Taip pat įspūdingą kūrybos darbų parodą pivašiūniškiams ir miestelio svečiams pristato Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos ir Alytaus Piliakalnio progimnazijos moksleiviai.
Maloniai kviečiame apsilankyti ir susipažinti su menininkų darbais, taip pat keletą darbų pateikiame nuotraukose.

Alytaus rajono savivaldybė skelbia jaunimo veiklos skatinimo projektų finansavimo konkursą

Užpildytas paraiškas galima teikti nuo šių metų vasario 6 d. iki vasario 25 d. Alytaus rajono savivaldybės priimamajame arba siųsti adresu: Alytaus rajono savivaldybės administracija, Švietimo kultūros ir sporto skyrius, Pulko g. 21, 60235 Alytus.

Projektams finansuoti paraiškas gali teikti Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios pelno nesiekiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, registruotos pagal asociacijų, viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų įstatymus ir instituciškai atskirtos nuo valstybės ir savivaldybių valdžios struktūrų, bei neformalios jaunimo grupės (turinčios globojančią ne pelno siekiančią organizaciją, t. y. kurios prieš gaudamos finansavimą turės sudaryti bendradarbiavimo sutartį su teisės aktais nustatyta tvarka įregistruota organizacija).

Parama skiriama projektams, kuriais siekiama plėtoti jaunimo iniciatyvą ir laisvalaikio užimtumą,  verslumą ir  savanorystę,  dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką, stiprinti bei gerinti jaunimo organizacijų veiklos kokybę bei efektyvumą, mažinti jaunų žmonių socialinę atskirtį.

Paraiškos formą ir tvarkos aprašą, atsiskaitymo formas rasite savivaldybės  tinklalapyje www.arsa.lt skyriuje Veikla → Veiklos sritys → Jaunimo reikalai. Kontaktinis asmuo – Švietimo, kultūros ir sporto  skyriaus vyr. specialistė Jurgita Osinskienė, tel. (8 315) 69 007, el. p. jurgita.osinskiene@arsa.lt

Alytaus rajono savivaldybės informacija