DUETAS

(vadovė Ramunė Miškauskienė, Alovės skyriaus kultūrinės veiklos vadovė)

Duetas susibūrė 2013 metais.  Duetas koncertuoja įvairiuose Alovės skyriaus organizuojamose renginiuose.

Dueto programoje – lietuvių autorių ir atlikėjo populiarios dainos.

DUETAS

 

(Vadovas Mindaugas Verbickas,  Alovės skyriaus meno vadovas)

Duetas susikūrė 2016 metais. Aktyviai koncertuoja įvairios tematikos renginiuose.
Repertuare: lietuvių liaudies, vokalinės, karinės dainos.

FOLKLORO KOLEKTYVAS „SUSIEDUKAI“

(Vadovė Ramunė Miškauskienė, Alovės skyriaus kultūriniės veiklos vadovė)

                      Vaikų folkloro kolektyvas „Susiedukai“ susibūrė 1998 m.
Kolektyvo repertuare: lietuvių liaudies dainos, žaidimai, rateliai bei įvairios kalendorinių švenčių programos. Per daugiau kaip dešimties metų aktyvios kūrybinės ir koncertinės veiklos laikotarpį, kolektyvas turi kuo pasigirti ir didžiuoti:
1998 m. tik susikūręs kolektyvas jau pirmą kartą dalyvavo  pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje, šventėje „Rudens gėrybės 98“ Vilniuje;
1999 m. ir 2005 m. – folkloro festivalyje „Skamba skamba kankliai“ Vilniuje;
1999 m., 2000 m., 2002 m., 2003 m. – Užgavėnių šventėje, liaudies buities muziejuje Rumšiškėse;
2000 m. ir 2005 m. – respublikinėje „Grybų šventėje“ Varėnoje.
2005 m., 2007 m. – mažųjų Velykėlių šventėje, liaudies buities muziejuje Rumšiškėse;
2006 m. – tarptautiniame folkloro festivalyje „Dzūkų godos“  Dauguose;
2007 m. – Lietuvos dainų šventėje „Būties ratu“ Vilniuje;
2007 m. – Valstybės-Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos iškilmėse, Dauguose;
2009 m.  – Lietuvos vardo tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių sutartinė“ Vilniuje, Nuotykių parko „Tarzanija“ atidarymo šventėje.
2010 m. – dalyvavo Užgavėnių šventėje Lenkijos respublikos, Punsko valsčiuje, tarptautinėje šventėje „Daugai – Dzūkijos sostinė 2010“, tarptautiniame folkloro festivalyje „Subatos vakarėly“ Simne.
2011m  dalyvavo vaikų ir jaunimo festivalyje „Ėglynaicis“ Žilinuose (Varėnos raj.);
2014 m. dalyvavo Lietuvos dainų šventėje „Čia mano namai“ Vilniuje.
2015 m. dalyvavo Tautinio kostiumo ir Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos eisenoje Vilniuje.
Kolektyvas dalyvauja visose šventėse, vykstančiose Alovės skyriuje.

FOLKLORO ANSAMBLIS „SUSIEDAI“

 

(kolektyvo vadovė Ramunė Miškauskienė,  Alovės skyriaus kultūrinės veiklos vadovė)

Folkloro ansamblį 1989 metais iš 22 narių subūrė Danutė ir Henrikas Janukaičiai. Ansamblį pavadino „Alovėlė“. Kolektyvo sudėtis vis pasipildė naujais dalyviais ir iš aplinkinių kaimų, todėl ankstesnis pavadinimas nebetiko. Kolektyvo dalyvių balsavimas lėmė ir kolektyvo pavadinimą – 1994 metais kolektyvas pavadintas „Susiedai”. Įtemptas darbas sutelkė kolektyvą ir davė gerus rezultatus.
Gerai užsirekomendavęs rajoninėse dainų šventėse, nuo 1996-ųjų ansamblis plėtojo koncertinę veiklą ir už rajono ribų. Su savo koncertine programa kolektyvas aplankė ne vieną Lietuvos miestą ir miestelį:
1991- 1997 m. dalyvavo  folkloro festivalyje Druskininkuose;

1994 m. ir 1998 m. – Pasaulio lietuvių dainų šventėse Vilniuje;

1994 m. – folkloro,  „Grybų šventėje“ šventėje Varėnoje;

1996 m. Užgavėnių šventėje Kėdainiuose, Dzūkų dienose Gudžiuose, Varėnos r.; 1996 m. – folkloro festivalyje „Dzūkų godos – 25“ Alytuje;

1998 m. – folkloro festivalyje „Dzūkų godos – 25“ Kapčiamiestyje, II – oje pasaulio lietuvių dainų   šventėje Vilniuje, respublikinėje šventėje, respublikinėje šventėje „Rudens gėrybės – 98“ Vilniuje;

1999 m., 2002 m., 2005 m. – folkloro festivalyje „Skamba skamba kankliai“ Vilniuje;

2000 m. – renginyje „Dzūkų dienose“ Vilniuje;

2003 m. – pasaulio lietuvių dainų šventėje „Mes“ Vilniuje; Trijų Karalių labdaros koncerte Kaune; respublikinėje šventėje „Derliaus kraitė“ Kaune;

2006 m. buvo išvykę į folkloro festivalį Suvalkų vaivadijoje (Lenkijos Respublika);

2007 m. – Lietuvos dainų šventėje „Būties ratu“ Vilniuje; vakaronėje „Dzūkų kraštas“ Vilniaus mokytojų namų kiemelyje Vilniuje;

2009 m. – Lietuvos vardo tūkstantmečio šventėje „Amžių sutartinė“ Vilniuje;

2010 m. buvo pakviesti į kasmetinę folkloro šventę, po to į tarptautinį folkloro festivalį Druskininkuose. Dalyvavo Joninių šventėse Venciūnuose, Nemunaityje, nuotykių parke „Tarzanija“. Tarptautinėje šventėje „Daugai – Dzūkijos sostinė 2010” Dauguose, tarptautiniame folkloro festivalyje „Subatos vakarėly“ Simne;

2014 m.  Lietuvos dainų šventėje „Čia mano namai“;

2015 m. dalyvavo Tautinio kostiumo ir Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos eisenoje Vilniuje.

Kiekvienais metais nuo 1994 m. iki 2004 m. „Susiedai“ atstovavo Alytaus rajoną Velykų šventėje, liaudies buities muziejuje Rumšiškėse. Kolektyvas dalyvauja rajoniniuose, respublikiniuose renginiuose, šventėse, Alovės filiale organizuojamuose renginiuose.

2012 – 2016 m. dalyvavo folkloro festivalyje „Atataria lamzdžiai“ Kaune. Kiekvienais metais kolektyvas dalyvauja regioniniame folkloro festivalyje Marcinkonyse.
Kolektyve  – 16 narių. Repertuare: lietuvių liaudies ir savo krašto dainos, įvairios tematikos koncertinės programos. Iki šiol „Susiedai” uždega daugelį rajoninių ir respublikinių renginių ir žavi įvairiausias žiūrovų auditorijas.