Darbo grupės posėdis Simne

✅Simnas ruošiasi 2020 metų Lietuvos mažosios kultūros sostinės titului. 🎉🎉🎉
✅Pirmasis darbo grupės posėdis vyko Simne. 🤝
✅ Kitais metais bus minimas ir Simno bažnyčios 500 metų jubiliejus. 🌹
‹✅Mažosios kultūros sostinės renginiai Simne duris atvers su tradicine Kaziuko muge. 🖼️

Naujame Alytaus rajono kultūros centre vyks ir naujų veiklų

Alytaus rajono kultūros centras šventiškai persikėlė į atnaujintas patalpas Alytuje, rajono savivaldybės pirmajame aukšte.  Nuo vidurdienio grojo liaudiškos muzikos kapela „Balkis“, veikė paveikslų paroda, atėjusieji raginti dalyvauti žaidimuose ir edukacijose bei paragauti čia pat krosnyje iškeptų dzūkiškų bandų.  Kultūros centro darbuotojus ir atvykusius į atidarymą pasveikino Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas. Toliau skaityti „Naujame Alytaus rajono kultūros centre vyks ir naujų veiklų“

Atidarytas Alytaus rajono kultūros centras

Su dzūkiškomis vaišėmis ir puikia liaudiška muzika šiandien Alytaus rajono savivaldybės patalpose atidarytas Alytaus rajono kultūros centras.
Įkurtuvių proga šio centro vadovę Eglę Sereičikienę pasveikino Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus specialistai ir Alytaus kultūros centro vadovai bei atstovai.

Kultūros centras persikėlė į atnaujintas patalpas Alytuje

Alytaus rajono kultūros centras šventiškai persikėlė į atnaujintas patalpas Alytuje, rajono savivaldybės pirmajame aukšte. Nuo vidurdienio grojo liaudiškos muzikos kapela „Balkis“, veikė paveikslų paroda, atėjusieji raginti dalyvauti žaidimuose ir edukacijose bei paragauti čia pat krosnyje iškeptų dzūkiškų bandų. Toliau skaityti „Kultūros centras persikėlė į atnaujintas patalpas Alytuje“

Kulturos centras įsikurs naujose patalpose

 

✅Alytaus rajono kultūros centras keliasi į atnaujintas pat alpas!🥳🥳👏👏

ℹ️Spalio 2 d. naujų centro patalpų atidarymo šventėje vyks dzūkiškų skanėstų degustacijos, etnožaidimai, edukacijos, stilizuotos muzikos kapelos „Balkis“ koncertas. 💃🕺🌼🌼

✅Renginio pradžia 12 val., vieta – Alytaus rajono savivaldybė (atskiras įėjimas nuo Pulko gatvės pusės).🥳🥳

ℹ️Daugiau skaitykite: https://arsa.lt/index.php?3469761079

Partizanas prašė jaunimą saugoti laisvę

Kalesninkų miške, prie buvusio Dainavos apygardos štabo bunkerio, kuriame prieš 70 metų žuvo partizanai Kazimieras Pyplys-Mažytis ir Juozas Makarevičius-Žilvitis, vyko Lietuvos partizanų pagerbimo renginys. Žuvusiųjų atminimui buvo padėtos gėlės, nuaidėjo pagarbos salvės, skambėjo partizanų dainos ir Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų orkestro atliekami kūriniai. Pagarbą partizanams atidavė jaunieji šauliai.

Renginyje dalyvavo buvę partizanai Justinas Padegimas-Upelis ir Algirdas Jonas Rauličkis-Apuokas, Alytaus rajono ir miesto savivaldybių merai Algirdas Vrubliauskas ir Nerijus Cesulis, rajono savivaldybės mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė, administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pranckevičius, tarybos nariai Gintaras Chščenavičius, Danielius Jakubavičius, miesto savivaldybės tarybos narys Povilas Labukas, Dainavos apygardos 1-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Arnas Mikaila, Lietuvos šaulių sąjungos karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės vadas Skirmantas Valatkevičius.

„Per partizanų kančią mes turime savo valstybę. Kokią didelę meilę ir drąsą reikėjo turėti savyje? Mūsų priedermė saugoti ir branginti laisvę, pagerbti kovojusius. Jų auka svarbi mums ir Lietuvai. Džiaugiuosi, kad yra jaunų žmonių, kurie dega meile Tėvynei, kurie puošia Lietuvą kurdami ir puoselėdami savo kraštą“ , – kalbėjo Alytaus rajono savivaldybės meras A. Vrubliauskas.

Alytaus miesto meras N. Cesiulis pažymėjo, jog Lietuva yra drąsių žmonių šalis. Jis prisipažino, kad jam sunku įsivaizduoti, kiek reikėjo drąsos partizanams, nenorėjusiems būti suimtiems, prieš save pakelti ranką.

Atiduota pagarba

Pasak renginyje dalyvavusio partizano J. Padegimo-Upelio, prie rezistencinės kovos prisidėjo ne tik vyrai, bet ir moterys, vaikai. „Džiaugiuosi šiandien matydamas jaunimą. Jūsų rankose lieka Lietuva. Noriu jūsų paprašyti – saugokite laisvę, budėkite, o prireikus stokite į kovą“, – į jaunuosius šaulius kreipėsi partizanas.

„Amžinos laisvės nebūna tik amžina kova už laisvę“, – sakė minėjime dalyvavęs partizanas A. J. Rauličkis-Apuokas. Jis padėkojo visiems, kovusiesiems už laisvę, nusilenkdamas atidavė pagarbą gyviems ir mirusiems kovotojams.

Be K. Pyplio-Mažyčio, J. Makarevičiaus-Žilvičio, partizaninį kario kelią Kalesninkų miške nuėjo: Vaclovas Voveris-Žaibas, Lionginas Baliukevičius-Dzūkas, Jonas Kazlauskas-Šermukšnis, Viktoras Kazlauskas-Vanagas, Petras Šilanskas-Labutis, Benediktas Labenskas-Kariūnas, Vladas Gavelis-Banadas, Danielius Dabravolskas-Žvalgas, Bronius Paulauskas-Klevas, Juozas Pratusevičius-Kardas, Vladas Remeika-Bijūnas, Vytautas Kuzmickas-Viesulas, Jonas Kuzmickas-Balandis, Vaclovas Petrauskas-Guoba, Viktoras Patinskas-Sakalas, Vaclovas Anušauskas-Klajūnas, Danielius Tribandis-Karvelis, Bernardas Vinkevičius-Naras, Viktoras Malinauskas-Genys, Krištopas Mikailionis-Miežis ir daugelis kitų drąsių vyrų.

Salvės ir tylos minutė

1949 m. žūtbūtinėje kovoje su sovietų okupacinės kariuomenės daliniais žuvo Lietuvos partizanai K. Pyplys-Mažytis ir J. Makarevičius-Žilvitis. Narsūs kovotojai sugebėjo nukauti 18 priešų. Matydami, kad jau baigiasi šaudmenys ir ilgiau neatsilaikys, 26-erių metų Mažytis susisprogdino, o 22-jų Žilvitis – nusišovė.

K. Pyplys kartu su kitu legendiniu partizanų vadu Juozu Lukša-Daumantu per Karaliaučiaus kraštą, Lenkiją ir laivu per Baltijos jūrą pasiekė Švediją, po to nuvyko į kitas Vakarų šalis. Būdamas Švedijoje, Kazimieras Pyplys rengėsi rezistencinei veiklai Lietuvoje. J. Makarevičius-Žilvitis tapo Merkio rinktinės Adolfo Ramanausko-Vanago grupės partizanu, Dainavos apygardos štabe buvo atsakingas už ryšius tarp Dainavos ir Tauro apygardų.

Žuvę partizanai pagerbti tylos minute. Jų atminimui nuaidėjo trys pagarbos salvės, kurias iššovė Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos I-osios rinktinės kariai.

Alytaus rajono ir miesto savivaldybių vadovai, kariškiai prie kryžiaus žuvusiems partizanams atminti padėjo gėlių.

Alytaus rajono savivaldybės informacija