Jurginės Alovėje

Alytaus rajone stiprios Jurginių šventės tradicijos. Šią pavasario šventę švęsti tradicija tapo Alovėje. Šventės dalyvius ir organizatorius pasveikino mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė, seniūnė Irma Stenionienė. Jurginės (Jorė, Jūrė) – tai lietuviška pavasario žalumos šventė, apeigų papročiai susiję su apeiginės duonos kepimu, jos aukojimu ir ritualiniu valgymu. Jorė globoja arklius, gyvulius ir žvėrelius. Kadangi iki šiol Jurginės tebelaikomos žemdirbių ir gyvulių švente, šią dieną nieko su gyvuliais nedirbti. Su Jurginėmis susijusi tradicija – kepti kiaušinienę. Ji buvo iškepta ir Alovės Jurginių ševntėje.