FOLKLORO ANSAMBLIS „DĖDĖS IR DĖDIENĖS“

(vadovė Laima Kalinauskienė, Butrimonių skyriaus kultūrinės veiklos vadovė)

Butrimonių skyriaus folkloro ansamblio ,,Dėdės ir dėdienės“ veikla prasidėjo 1995 metais. Kolektyvą sudaro įvairaus amžiaus ir profesijų žmonės, savo laisvalaikį skiriantys lietuvių liaudies dainai ir šokiui. Ansamblio programoje partizanų, Dzūkijos regiono ir savo krašto dainos, autentiški šokiai ir rateliai.

,,Dėdės ir dėdienės“ aktyviai dalyvauja Butrimonių skyriaus ir Alytaus rajone šventėse, vakaronėse, festivaliuose. Taip pat svečiuojasi Alytaus miesto organizuojamuose tremtinių choro renginiuose, Kaišiadorių ir Trakų rajone vykstančias šventėse.

2014 m. kolektyvas dalyvavo Lietuvių dainų šventėje ,,Čia mano namai“, ne vienus metus vyko į tarptautinį festivalį ,,Atataria lamzdžiai‘‘.

Ansamblis atlikdamas savo krašto dainas, populiarina etnokultūrą, tęsia tradicijas ir papročius, skatina jaunimą domėtis liaudies daina ir kultūriniu palikimu.