DUETAS

(vadovė Ramunė Miškauskienė, Alovės skyriaus kultūrinės veiklos vadovė)

Duetas susibūrė 2013 metais.  Duetas koncertuoja įvairiuose Alovės skyriaus organizuojamose renginiuose.

Dueto programoje – lietuvių autorių ir atlikėjo populiarios dainos.