FOLKLORO ANSAMBLIS ,,RŪTA“ (Ūdrija)

(vadovė Regina Zabitienė, Krokialaukio skyriaus kultūrinių renginių organizatorė)

Ansamblis susikūrė 1968 metais. Kūrybinį kelią, „Rūtos“ pavadinimu, ansamblis tęsia jau dvylika metų.

Kolektyvo sėkminga veikla pažymėta dvejose Lietuvos dainų šventėse: „Būties ratu“ 2007 m., „Čia mano namai“ 2014 m.

Ansamblis aktyviai koncertuoja Alytaus rajono bei miesto renginiuose. 2010 m. tarptautiniame folkloro festivalyje „Subatos vakarėly“ Simne, laimėjo pagrindinį Alytaus rajono savivaldybės mero prizą. Taip pat 2010 m. ir 2011 m. Alytaus rajoną atstovavo Advento ir Atvelykio renginiuose Punske  (Lenkija).  Ne vienerius metus programą pristato tarptautiniame folkloro festivalyje ,,Atataria lamzdžiai“ Kaune.

Kolektyvo repertuare: lietuvių liaudies, dzūkų krašto dainos, romansai.

Parengtos ir Alytaus rajono ir miesto mokyklose pristatytos  edukacinės programos: ,,Liaudiški Advento papročiai“, „Užgavėnių papročiai“, „Velykų papročiai“,  „Velykų rytą Lelija pražydo“, „Dzūkų tarmė, kap šalcinio versmė“.