Kalėdinis konkursas „Linksmasis senis besmegenis“

Artėjant gražiausioms metų šventėms, Alytaus rajono savivaldybė kviečia gyventojus, bendruomenes, įstaigas, įmones šventiškai papuošti savo aplinką, kad šv. Kalėdų laukimas būtų kupinas džiugesio, gerų emocijų, šviesos ir jaukumo.

Rajono savivaldybė ir Kultūros centras organizuoja kalėdinę parodą-konkursą „Linksmasis senis besmegenis“. Bendruomenės, darbo kolektyviai ir visi gyventojai  kviečiami gaminti senius besmegenius ir  atnešti  juos į kultūros centrą (Pulko g. 21, Alytus).

Žiemos simbolis – senis besmegenis turėtų būti ne didesnis kaip 50 cm aukščio.

Linksmiausio senio besmegenio konkurso nugalėtojas bus paskelbtas gruodžio 27 d. Jį apdovanos Kalėdų Senelis!

Senių besmegenių paroda Alytaus rajono  savivaldybės kultūros centre veiks iki Trijų karalių.

Senių besmegenių laukiama jau dabar!

Alytaus rajono kultūros centre gerinama aptarnavimo kokybė

Alytaus rajono savivaldybės administracija kartu su Alytaus r. savivaldybės kultūros centru įgyvendina projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus rajono savivaldybėje“.  

Projekto tikslas – optimizuoti Alytaus rajono savivaldybės administracijos bei jos struktūrinių padalinių, teikiančių kultūros paslaugas, veiklos procesus, įdiegiant pažangiausias kokybės vadybos sistemas; parengti ir naudoti dokumentus, nustatančius teikiamų paslaugų kokybės standartus bei sustiprinti darbuotojų kompetencijas, reikalingas paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei pagerinti.

2018 m. balandžio 30 d. Alytaus rajono savivaldybės administracija su VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“ pasirašė projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus rajono savivaldybėje“ finansavimo sutartį, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“. Bendras projekto biudžetas – 192 832,21 Eur. Europos Sąjungos fondų lėšos – 163 907,37 eurų, Alytaus rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 28 924,84 eurų. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, paslaugos bus teikiamos centralizuotai, informacija susisteminta ir pasieks paslaugų gavėjus, Kultūros centro skyriuose projekto įgyvendinimo metu bus atnaujintas telefonijos tinklas, sutvarkytos ir pritaikytos klientų aptarnavimui patalpos, kuriose interesantui paslauga bus suteikiama vienoje darbo vietoje. Bus įdiegti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės standartai, optimizavus procesus, paslaugos bus teikiamos pagal bendrą tvarką ir nustatytus reikalavimus. Bendras ir visoms vienodai taikomas vadybos pagrindas leis efektyviau planuoti procesus, organizuoti valdymą bei vykdyti kontrolę. Įdiegti kokybės vadybos ir aptarnavimo standartai, konkrečiai apibrėš kokios paslaugos teikiamos, kokie privalomi žingsniai, kas už tai atsakingas ir koks galutinis rezultatas turi būti pasiektas.

Įgyvendinus projektą bus parengta veiklos organizavimo procesų ataskaita su teisinio reglamentavimo dokumentacijos analize bei pateikti siūlymai dėl pakeitimų; įkurta klientų aptarnavimo vieta Alytaus rajono kultūros centre; parengtas paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo standartas; parengta piliečių chartija; sustiprintos teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingos darbuotojų kompetencijos.

Įgyvendinus projektą Alytaus rajono gyventojai gaus kokybiškas, poreikius atitinkančias viešąsias paslaugas.

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2020 m.

Kultūros centro Butrimonių skyriaus vokalinė grupė „Crescendo“ estradinės dainos festivalyje pelnė originaliausio atlikėjo vardą

Lapkričio 16 dieną Kaišiadorių r. Žaslių kultūros centre vykusiame pramoginės lietuviškos estradinės dainos festivalyje „Aš ir daina“ originaliausiais festivalio atlikėjais buvo pripažinta Kultūros Butrimonių skyriaus vokalinė grupė „Crescendo“ (vad. Laima Kalinauskienė) ir apdovanota padėkos raštu, atminimo dovanėlėmis ir piniginiu 300 eurų prizu. Festivalyje dalyvavo aštuoniolika meno kolektyvų iš visos Lietuvos.

Nuskambėjo įsimintini dėkingumo, muzikos ir bendrystės akordai Dauguose

Lapkričio 16 d. vakarą, besibaigiant lapkričiui, kai medžių šakos atsisveikina su paskutiniais auksaspalviais lapais, žemę pamažu pradeda kaustyti šalna, į Kultūros centro Daugų skyrių susirinko gausus būrys bendruomenės narių ir garbių svečių. Čia surengta Daugų seniūnijos šventė „Akordas rudeniui“.
Šventės proga bendruomenę sveikino Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė, šventėje dalyvavo Kultūros centro direktorė Eglė Sereičikienė, Daugų seniūnijos seniūnė Irma Kašėtienė, įstaigų vadovai.
Dėkingumo akordas ir išskirtinis ačiū nuskambėjo žmonėms, įstaigoms, organizacijoms, bendruomenėms savais darbais kuriančioms, garsinančioms ir širdimi mylinčioms savą Daugų kraštą. Į muzikinį akordą pakvietė Kalvarijos kultūros centro ansamblis „Diemedis“ su teatralizuota programa „Laiko tėkmėje“ (vad. Ž. Mankauskaitė-Zenevičienė). Prie bendrystės stalo sukvietė trečiasis akordas – kartu dainavome, šokome, gardžius pyragus, įvairius patiekalus ragavome ir ilgai vakarojome.
Nuoširdžiai dėkojame Alytaus rajono savivaldybei, keramikei Ritai Gegužienei, informaciniam rėmėjui Danielius.net, Kultūros centro darbuotojams, visiems dalyvavusiems, prisidėjusiems ir padėjusiems.

Kultūros centro Daugų skyriaus informacija

Pristatytas projektas „Lėtos kultūros patirtys 2.00 / CultTrips 2.00“

Lapkričio 15 d., penktadienį, Alytaus rajono savivaldybės Kultūros centro patalpose susirinkusiems rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų atstovams, Alytaus rajono VVG Vietos plėtros strategijos viešųjų ryšių specialistė Henrieta Miliauskienė pristatė vykdomą tarptautinį bendradarbiavimo projektą „Lėtos kultūros patirtys 2.00 / CultTrips 2.00“.

Toliau skaityti „Pristatytas projektas „Lėtos kultūros patirtys 2.00 / CultTrips 2.00““